Voor kinderen - met dyslexie- stress - angst - trauma- concentratieproblemen - ziekte van pfeiffer

Ik heb ruime ervaring met kinderen met dyslexie, angststoornissen, concentratieproblemen en autisme. Naast de behandelingen vanuit de lichaamstherapie geeft ik adviezen aan het kind zelf om thuis en op school te kunnen toepassen. Denk dan aan onder andere ademhalings- en concentratieoefeningen en tips & trucs om beter, met plezier en effectiever te kunnen lezen en leren. Reeds vele kinderen hebben aantoonbaar baat gehad, onder andere zichtbaar door positieve verandering in gedrag, meer zelfvertrouwen gekregen, vermindering van lichamelijke klachten en sterk verbeterde leerprestaties op school.

Ziekte van Pfeiffer
In het reguliere circuit vindt met vaak geen gehoor in de ondersteuning en herstellen

EMDR bij kinderen

Gelukkig verwerkt ± 80% van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij ± 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren.

Enkele factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen zijn:

- de aard van de gebeurtenis(sen)
- hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
- het temperament van het kind
- de vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
- de vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
- de reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis (sen)
- de reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties van het kind daarop. Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis. Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden.

EMDR is een mooie effectieve methode om nare gebeurtenissen te verwerken.

Wat zijn de voordelen van EMDR bij kinderen?

  • EMDR is een effectieve methode. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.
  • EMDR werkt snel. Vaak zijn bij kinderen 3-5 sessies voldoende, bij een enkelvoudige gebeurtenis.
  • Bij EMDR hoef je minder te praten. Voordeel voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen of met een verstandelijke beperking. De therapie kan aangepast worden aan de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind.
  • EMDR is afwisselend om te doen. bij kinderen extra belangrijkomdat kinderen korter hun aandacht kunnen vasthouden dan volwassenen.
  • Bij EMDR spelen ook ouders een belangrijke rol. Dit bevordert de band tussen ouders en kind.
kind01
kindertekening
blij kind duim omhoog