Re integratie traject

Bij de re integratie trajecten gebruik ik lichaamsgericht coachen. Dit is een holistische vorm van coaching, waarbij lichaam en geest als één geheel worden gezien. Het bestaat uit een half uur coachen en een uur lichaamstherapie. Het brengt je in contact met je lichaam en gevoelsleven. Het lichaam is niet zo logisch als we graag zouden zien, waardoor het niet altijd makkelijk is om naar haar signalen te (leren) luisteren. Echter, het lichaam is altijd eerlijk, wat - in eerste instantie - confronterend kan zijn!

Je wordt begeleid om via je lichaam naar jezelf te leren luisteren en hiermee je gezondheid te bevorderen, zodat stress en ziekte tot het minimum worden beperkt en je algehele vitaliteit wordt verhoogd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar je fysieke gezondheid, maar ook naar emotionele, mentale, sociale factoren en een gezonde lifestyle. 

De techniek die wordt toegepast is een combinatie van systeemdenken en focussen. 

Systeemdenken is het kijken vanuit de context en dan vooral naar de onbewuste effecten van jouw gedrag. 

Focussen is begeleidend luisteren naar je eigen gevoel. Een methode om contact te maken met je innerlijke weten, een effectieve manier van ingaan op wat er in je omgaat. Het is een proces waarbij je van onbewust (wat zich uit in een gevoel) naar bewustzijn (het benoemen ervan) toe werkt. Eerst ervaar je een lichamelijke verandering, daarna een mentale. Het kwartje valt zeg maar, de puzzelstukjes komen op zijn plek. 

Lichaamsgericht coachen is een samenspel tussen lichaam en geest. Het geeft je nieuwe inzichten, waardoor je groeit. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden.
Deze mogelijkheden kan je koppelen aan je doelen, waardoor je optimaal kan groeien.

De begeleiding bestaat uit luisteren, kijken, waarnemen, doorvragen en reflecteren. Met als doel dat jijzelf de antwoorden op jouw vragen kunt geven. 

De sessies zijn in totaal anderhalf uur. Dankzij de combinatie van coachen en de lichaamstherapie worden de verkregen inzichten beter geïntegreerd  in het gehele systeem. 

Er wordt een intake rapportage, een voortgangsrapportage en een eindrapportage gemaakt.

theehuis

Gesprekken vinden plaats in een prachtig theehuisje aan het water

theehuis binnen

Het theehuis van binnen