Weinig energie door verminderde behoefte aan eten en drinken

Wanneer mensen stoppen met eten en drinken is dat soms moeilijk te accepteren, zelfs als we weten dat ze stervende zijn. Het is een signaal dat ze niet meer beter worden. In het begin van het proces worden mensen zwakker. Dan kan de inspanning om te eten en te drinken te zwaar worden. Hulp bij eten en drinken kan als prettig worden ervaren. Uiteindelijk komt er een periode dat het lichaam eten niet meer verdraagt, wat gepaard kan gaan met misselijkheid. Dit kan zeer verontrustend zijn voor de naasten. Zorgen voor de ander kan nog wel op een andere manier worden ingevuld, door bijvoorbeeld tijd met elkaar door te brengen en herinneringen op te halen. Ook het voorlezen van een boek of de krant kan prettig zijn. Tegen het levenseinde als alles te vermoeiend is, dan is alleen de aanwezigheid - in stilte - van iemand het prettigst en meest draagbaar.

Terug naar Stervensverloop