Viscerale Therapie

Het visceraal systeem betreft de inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel, bijvoorbeeld in keel-, borst- en buikholte. Het lichaam is een eenheid; alles is met elkaar verbonden door bindweefsel. Bindweefsel is een verzamelnaam van verbindende structuren, zoals kapsels en banden. Maar ook rond de inwendige organen en de schedel zit bindweefsel (de fascie). Via dit bindweefsel zitten de organen (en de bloedvaten en zenuwen van het orgaan) vast aan de wervelkolom, het bekken, de ribben, het borstbeen en aan de andere omliggende inwendige organen. Zo blijven de organen op hun plaats en kunnen zij toch bewegen.

Viscerale therapie bestaat uit gerichte manuele technieken, die het herstel van een normale, gezonde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de inwendige organen ondersteunen. Deze kunnen tot aanpassing en verbetering van de structuur en functie van de inwendige organen en orgaansystemen leiden en helpen zo het lichaam zijn natuurlijke gezondheid te behouden. 

In het lichaam spreekt men van visceraal en pariëtaal, waarbij visceraal betekent, dat de betreffende structuur gehecht is aan, of geassocieerd met de ingewanden en pariëtaal dat het gehecht is aan de lichaamswand (van borst- of buik). Zo heeft bijvoorbeeld het longvlies (de pleura) een deel dat gehecht is aan de longen (dit heet het viscerale deel) en een deel dat gehecht is aan de binnenkant van de borstkas (dit is het pariëtale deel).

Hoe ziet de behandeling eruit? 
Het doel van de behandeling is om de beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de organen, zenuwen, bloedvaten, gewrichten, schedel, botten en spieren te optimaliseren. Het weefsel dat vast zit of te gespannen is, wordt door met gerichte, specifieke technieken te werken weer bewegelijk gemaakt. Er wordt uitsluitend met de handen gewerkt. 

Er is geen sprake van het 'kraken' van gewrichten of het hard rekken of verlengen van weefsels of spieren. De therapeut kan door de behandeling ook emoties 'in beweging brengen'. Het lichaam komt dan op emotioneel vlak beter in balans. Het cel geheugen wordt geprikkeld via het bindweefsel van het aangedane weefsel en laat gericht belangrijke momenten uit je levensgeschiedenis de revue te passeren, zodat er een release kan ontstaan.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een ongeluk weer herbeleeft, waarbij het lichaam en de geest de bewegingen nogmaals rustig overdoen. Het kan dat je plotseling inzicht krijgt in de reden en oplossing van jouw lichamelijke of geestelijke stress, of dat je eindelijk het gevoel kunt bereiken dat je al jaren hebt weggestopt. Het is doorgaans een zeer mooie en respectvolle ontmoeting met de vastzittende emotie. Als het om verdrietige en moeilijk te verteren probleemstukken gaat, laat de geest door de zachte benadering stap voor stap de emotionele energie los, zodat het lichaam zich ook kan ontspannen. 

Het leent zich uitstekend voor de verwerking van psychosomatische klachten, bijvoorbeeld na een ongeluk, burn-out of lichamelijk geweld. 
De ervaring leert ons dat emoties en stress zeer veel en uitgebreide bijwerkingen hebben, die goed te behandelen zijn met de combinatie van Visceraal en Cranio Sacraal therapie.

Achtergrond informatie
In de jaren 70 ontdekte de Franse osteopaat Jean-Pierre Barral dat bij een optimale gezondheid er een voortdurende beweging bestaat tussen de fascie (bindweefsel) van de inwendige organen en zijn omgeving. Tijdens activiteiten zoals wandelen en bukken, moeten de fasciën rondom de inwendige organen ten opzichte van elkaar en hun omgeving (het musculoskeletaal systeem) kunnen bewegen en glijden. Deze relatie blijft stabiel, ondanks het feit dat het lichaam een eindeloze variatie aan bewegingen doormaakt. Echter, als een orgaan niet optimaal kan bewegen - ten gevolge van infecties, ontstekingen, verklevingen, abnormale spanning of verplaatsing - dan zal het andere organen en lichaamsstructuren ongunstig beïnvloeden. Deze disbalans zal in eerste instantie restricties (beperking) en chronische irritatie in het musculoskeletale systeem creëren. Op langere termijn kunnen er ook klachten ontstaan van de organen zelf, zoals obstipatie, maagzuur, etcetera. 

Principes van Viscerale Therapie
Door het werk en onderzoek van Jean-Pierre Barral zijn wij nu in staat de verstoorde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de inwendige organen vast te stellen, te onderzoeken en te behandelen. 
Viscerale Therapie is gebaseerd op twee principes: 

  1. Alle organen, botstructuren, spieren en het zenuwensysteem zijn omgeven en onderling verbonden door fasciën (bindweefsel). 
  2. Elk inwendig orgaan beweegt binnen deze fasciën om een eigen fysiologische as.

Voorbeeld bewegelijkheid bindweefsel
Naast stevigheid, zorgt bindweefsel juist ook voor bewegelijkheid van de organen.
Een mooi voorbeeld is de ademhaling. Het middenrif gaat bij inademen naar beneden en bij de uitademing gaat het weer omhoog. De nieren zitten met bindweefsel vast aan het middenrif. Bij elke ademhaling gaan de nieren dus samen met het middenrif drie tot vier centimeter op en neer. En dat gebeurt zo'n 20.000 keer per dag .Vrij bewegend bindweefsel is dus erg belangrijk .Door verklevingen na operaties en infecties vermindert de bewegelijkheid van het bindweefsel, waardoor er constante trek ontstaat op andere weefsels. Hierdoor kunnen op den duur klachten in spieren en gewrichten ontstaan.

Interactie 
Bij de Viscerale Therapie onderzoeken en behandelen we ook de wervelkolom, het bekken en de gewrichten (het hard frame), die de inwendige organen omgeven. Zo leggen we diagnostisch een link tussen enerzijds de fasciën rondom de inwendige organen en anderzijds het hard frame. We hebben de mogelijkheid om beiden te behandelen. De technieken blijken namelijk niet alleen effectief in de behandeling van restricties in de fasciën rondom de organen, maar ook in de behandeling van de structuren van het hard frame. Op deze manier kunnen we een harmonieus bewegend orgaansysteem in het lichaam tot stand brengen. 

Referred pain (uitstralende pijn)
Het viscerale systeem is neurologisch en mechanisch sterk verbonden met het gehele bewegingsapparaat. Deze verbindingen geven deels een verklaring voor het fenomeen referred pain of 'uitstralende pijn': pijn op een andere plek dan de aandoening. Een goed voorbeeld hiervan is het hart. Hartklachten kunnen gepaard gaan met referred pain op de volgende plaatsen: midden op de borst, tussen de schouderbladen, rond de schouder, in de nek en in het aangezicht. In principe kan bij iedere aandoening aan elk inwendig orgaan referred pain ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld een restrictie (beperking) in de fasciën rondom de lever of galblaas tot pijnklachten leiden in de rechterschouder in de vorm van een frozen shoulder. Hernia tenslotte kan een uitstralende pijn in de benen geven. 

Letselketens
De mechanische verbindingen of 'bindweefselroute' vormen lichaamseigen patronen, waardoor een restrictie in de fascie van een orgaan effect kan hebben elders in het lichaam. Zo'n patroon noemen we een letselketen. Een voorbeeld hiervan is een restrictie in de fascie van de rechternier, die op den duur klachten kan veroorzaken in de nek. De nierfascie is verbonden met het diafragma, het diafragma is verbonden met de pleura, en de pleura via ligamentaire (banden) verbindingen met de laag cervicale (nekwervels) regio (C6-C7-Th1). Lokaal cervicaal behandelen heeft in dit geval geen optimaal effect, als niet ook de oorzaak - de restrictie in de fascie rondom de rechternier - behandeld wordt.

osteopathie 1
viscerale therapie