Verandering in de ademhaling

Mensen die lijden aan kortademigheid hebben vaak de angst om te stikken. Als het levenseinde nadert wordt het lichaam echter minder actief en heeft het minder zuurstof nodig. Hierdoor wordt de ademhaling van stervenden vaak rustiger. Soms kunnen angstgevoelens de kortademigheid ook verergeren. In de laatste uren van het leven kan soms ook een luidruchtig reutelen optreden. Dit wordt veroorzaakt door het ophopen van slijm in de luchtwegen. De stervende is dan niet meer in staat het slijm op te hoesten. Als de stervende met open mond ademt, kunnen de mond en de lippen uitdrogen. Het regelmatig bevochtigen met een wattenstokje, een stokje met een sponsje of een zalfje kan dan prettig zijn.

Terug naar Stervensverloop