Voor mensen met kanker

Emerga biedt behandelingen aan personen die kanker hebben of hebben gehad. Ongeacht de aard en de ernst van de ziekte, de fase van behandeling of de vooruitzichten. De therapie is voor mensen met een slechte prognose, maar ook voor mensen bij wie de behandeling succesvol is verlopen.

Het is niet erg waarschijnlijk dat er geen 'tekenen' zijn geweest voordat kanker wordt gediagnosticeerd. Wel is het mogelijk dat iemand zich niet bewust was van de signalen die het lichaam heeft gegeven. Of iemand was zich wel bewust, maar heeft geen aandacht aan de signalen geschonken. In onze maatschappij wordt het negeren van ziekte nog te vaak gezien als stoer en sterk zijn.
Het is helaas meer regel dan uitzondering dat mensen niet echt de tijd nemen om hun lichaam te voelen. Als kanker zich manifesteert is het een laatste noodkreet.
Het lichaam (de geest en de ziel) wil gevoeld en gehoord worden. Omdat mensen met kanker vaak het contact met hun lichaam verloren hebben, gaat er een wereld voor ze open als er echt gevoeld gaat worden. Vanaf het moment dat de kanker gediagnosticeerd wordt gaat iemand door een aantal fases van het ziekteproces (we spreken hier liever over helingsproces) heen.
Onderstaand de verschillende fases met daarbij aangegeven wat Cranio Sacrale Therapie (Cranio) hierbij kan betekenen.

Diagnose
Op het moment van de diagnose kanker gaat er van alles door je heen, ongeloof, ontkenning, wanhoop, angst. Op dit moment is het belangrijk om contact te maken met dit gevoel zodat je de realiteit onder ogen kunt zien. Het kan je ondersteunen in het proces van erkenning en acceptatie. Het kan je ondersteunen in de zoektocht naar vragen als: "waarom nu? , Waarom ik?". Omdat de diagnose kanker vaak gezien wordt als een doodsoordeel is angst een veelvoorkomende emotie die vaak geen ruimte krijgt om gevoeld te worden, doordat er snel een behandelingstraject wordt uitgezet. Deze angst kan de patiént ervan weerhouden een second opinion aan te vragen, of alternatieve methoden te onderzoeken.
Cranio stelt de cliënt in staat om contact te maken met de angst en het een plek te geven. Het zal de cliënt in staat stellen om in contact te komen met gevoelens die door de angst geblokkeerd zijn. Er zal meer rust en ruimte komen zodat de cliënt de tijd kan nemen die nodig is.

Contacten met medisch deskundigen
De patiënt legt vaak de verantwoordelijkheid voor het genezingsproces in handen van de arts. Vertrouwen in de arts en behandeling is uitermate belangrijk, net als je bewust te zijn van je eigen verantwoordelijkheid. Het blijkt een hele opgave om, met alle emoties die de diagnose met zich meebrengt, heel dicht bij jezelf te blijven en je niet gek te laten maken. Het is zo belangrijk om in dit stadium van de ziekte trouw aan jezelf te blijven.
Cranio nodigt de cliënt uit bij zijn gevoel te blijven in contacten met de medici. Het kan helpen om in deze 'warboel' van mogelijkheden en adviezen inzicht en 'advies' te krijgen van je diepe ik. Hierdoor kan de patiënt met meer rust en vertrouwen de gekozen behandeling ondergaan.

De behandeling
Welke behandeling er uiteindelijk gekozen wordt, de behandelingen zullen bijna altijd spanningen met zich meebrengen. Het contact met artsen, wachten op uitslagen, omgaan met familie en vrienden, het kiezen voor een omstreden alternatieve behandeling, het kan erg ingewikkeld zijn.
Cranio kan in dit proces zorgen voor een ontspanning op het allerdiepste niveau. Het belang van deze ontspanning mag niet onderschat worden! Het brengt de cliënt namelijk iedere keer weer in contact met zijn eigen wijsheid en houdt feeling met wat goed is voor dat moment.

Praten met het hart
Cranio heeft nog meer te bieden. Door de behandeling kunnen er cel-herinneringen vrijkomen zodat onverwerkte emoties de kans krijgen om een weg naar buiten te vinden. Dit is van essentieel belang in het genezingsproces van kanker (en nog meer ziektebeelden). Zo kan de patiënt begeleidt worden in zijn bewustwordingsproces. Het stelt de cliënt in staat om in contact te komen met zichzelf op geestelijk en uiteindelijk zelfs op ziels niveau. Er kunnen antwoorden gevonden worden op vragen als: "Wat heeft de kanker mij te vertellen? Zijn er verborgen emoties die aandacht nodig hebben? Wat kan ik hiervan leren? Wie ben ik? Wat is mijn doel in het leven? ". Dit is van wezenlijk belang in het genezingsproces. De cliënt steeds weer in contact brengen met de signalen van het lichaam. Tenslotte geeft het lichaam steeds aan hoe de situatie is en wat er wellicht niet in orde is. Door tijdens een sessie "te praten met het hart" waarbij de cliënt de kans krijgt zijn stem te lenen aan het eigen hart en er dus rechtstreeks gecommuniceerd kan worden tussen de cliënt en zijn/haar eigen hart. Een unieke manier van het bewustwordingsproces. Het 'innerlijke weten'.
Dit geeft de kans de boodschap van de kankercellen te horen en te begrijpen. 

Alarm- en immuunsystemen
Naast het praten met het hart zijn er binnen de Cranio ook technieken om met het Reticular Alarm System in de hersenen te communiceren. Door dit vaak overprikkelde systeem te resetten kan er weer ontspanning in het lichaam ontstaan waardoor er weer rust en ruimte komt voor herstel. Dat ons immuunsysteem een grote rol speelt bij het voorkomen en herstellen van ziekten, en dus ook van kanker, is bekend. Communicatie met het immuunsysteem kan veel inzicht bieden en nadat dit gehoord is kan er in dit systeem hernieuwede energie vrijkomen waardoor immuun-cellen beter kunnen helpen de kankercellen op te ruimten/ en of de schade die ontstaan is door operaties of chemokuren te herstellen.

Pijn
Kanker kan gepaard gaan met veel pijn, door de kanker zelf, of veroorzaakt door de bijwerkingen van de behandelingen. Ook kan emotionele pijn de fysieke pijn verergeren. Cranio kan vaak beter helpen tegen pijn dan pijnstillers, door de diepe ontspanning die het teweeg brengt en doordat de emotionele kant ruimte en aandacht krijgt, waardoor de pijn minder wordt of zelfs verdwijnt.

Genezing
Genezing van kanker gaat veelal ook gepaard met tegenstrijdige emoties. Terugkeer in het dagelijkse leven blijkt vaak niet zo gemakkelijk. 
Cranio kan de cliënt helpen kijken wat hem weerhouidt en uiteindelijk begeleiden naar terugkeer in de maatschappij.

Stervensbegeleiding
Onze maatschappij is erop gericht om de dood te ontkennen. In het geval dat er geen kans meer is op genezing en de cliënt zijn dood onder ogen moet gaan zien kan Cranio ook hier van grote betekenis zijn. Over 'helen' spreek je als iemand door diep (zelf) onderzoek zichzelf 'heelt'. Dit zal je uiteindelijk een "vrij" mens maken. Ook als dat sterven betekent.

Bron: Spiegelbeeld, maart 2016, interview Etienne Piersman, oprichter PCSA (Peirsman Cranio Sacraal Academie)
 
Emerga maak gebruik van alle therapieën die zij in haar bereik heeft, afgestemd op wat bij jou als persoon past, maar bijna altijd cranio sacraal therapie in het bijzonder, daar deze therapie zo'n mooie, zachte, oordeelloze en liefdevolle aanraking in zich heeft.

Eén maal in de 3 weken geeft Emerga gratis behandelingen in het HMC Antoniushove ziekenhuis in Leidschendam. Emerga ondersteunt hiermee het initiatief van Brigitte Bosman. De rest van de maand worden de sessies in de praktijk gegeven. Thuis behandelen is ook mogelijk, wel tegen een extra vergoeding.

Mocht het vooruitzicht helemaal niet goed zijn dan is er een mogelijkheid om jou en je naasten in het stervensproces te begeleiden.

vlinder in het groen
beest met beest op hoofd
foto meer en groen