Kind en jeugd; - gezien, gehoord, gekend en begrepen worden -

Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. En dat gaat gepaard met vallen en opstaan. Vaak tot grote frustatie van het kind zelf. Het gedrag wat het kind laat zien op dat moment is vaak de enige manier waarop het zich kan uiten. Het tracht om te gaan met de prikkels van de buitenwereld en met de (lichamelijke) gevoelens van de binnenwereld. En deze kunnen nog wel eens met elkaar in conflict zijn, zeker als je daarbij nog een sterke eigen wil hebt en/of als je overgevoelig bent voor prikkels van buitenaf.
Het gevoel wat naar boven komt kan dan overweldigend zijn en kan zich onder andere uiten in driftbuien, huilen, terugtrekken, slaapproblemen, bedplassen, bang zijn, leerproblemen, verdriet ed.

Zwangerschap en bevalling
Soms ligt de oorzaak bij een zware zwangerschap (voor de moeder) en/of bevalling (voor de moeder en/of het kind). Tijdens een bevalling worden er grote krachten uitgeoefend op het lichaam van een baby. Denk dan aan langdurige weeën, een trage ontsluiting of het gebruik van een vacuümpomp. Na de bevalling dient het lichaam en de schedelbeenderen zich op de juiste wijze 'te ontvouwen'. Als dit op één of andere manier niet geheel lukt vanwege een 'traumatische' bevalling ontstaan er blokkades die op latere leeftijd problemen kunnen gaan opleveren. 

Sociaal-emotionele problemen
Soms vinden kinderen het lastig om met andere kinderen om te gaan, vriendschappen te sluiten, of worden ze gepest, zijn onzeker, kunnen ze niet voor zichzelf opkomen, hebben ze faalangst, durven niet over hun gevoelens te praten.

Pubertijd
In de pubertijd wordt het contact met je kind vaak minder en zijn er over het algemeen wat meer spanningen. Verleidingen liggen op de 'loer'. Hormonen gieren door het lijf. Je kind lijkt zichzelf niet meer. De sociale druk is tegenwoordig enorm. Niet elke kind kan zich hier 'soepel' doorheen bewegen. Alles wat jij doet als ouder lijkt tegenovergesteld te werken. Emerga behandelt veel pubers waarin er wordt gewerkt aan wat zij op dat moment nodig hebben, kijkende en voelende vanuit -gezien-gehoord-gekend en begrepen te worden- . Verder zijn er technieken vanuit de Cranio Sacrale therapie om het limbische/emotionele brein te ontladen wat meer contact met het lichaam geeft en hierdoor meer rust.

Cranio bij kinderen
Cranio brengt kinderen weer in contact met hun lijf, waardoor ze zichzelf beter gaan begrijpen en vaak zelf met een oplossing komen. Cranio kent ook specifieke technieken om maximale ruimte aan het zenuwstelsel te geven zodat groei en intelligentie niet door geboortespanningen gehinderd zal worden. Cranio is oordeelloos, zacht en respectvol en geeft ruimte aan wat er op dat moment speelt.

Tijdens de sessie
Cranio werkt door de kleding heen. Tijdens de sessies wordt er niet altijd geproken, wat een heerlijkheid is voor kinderen. Een jongen van 12 jaar adviseerde zijn oudere zus ook bij mij in de praktijk te komen met de woorden: " Je hoeft daar niet te praten, en dat is zo fijn! Je moet ook gaan!! " :).

Maar soms wordt er wel gepraat, maar altijd op een spelende en creatieve manier.

Steun voor de ouders
Als moeder of vader loop je vaak tegen onzekerheden aan, ben ik niet te streng, inconsequent, te emotioneel? Kinderen zijn als een spiegel. Zij relecteren datgeen waaraan ze worden blootgesteld. Vaak als één van de ouders niet lekker in hun vel zitten zien zij dit terug in het gedrag van hun kind. Of worden ze op die manier geconfronteerd met hun eigen jeugd. In hoeverre herken en erken je jouw eigen emoties hierin? Door meer begrip te krijgen van je eigen gedrag, krijg je ook meer begrip voor de emotie van je kind.
Emerga wil tevens een luisterend oor zijn en begeleidt de ouders, indien wenselijk, in de opvoeding.

Emerga heeft ruime ervaring met kinderen met dyslexie, angststoornissen, concentratieproblemen en autisme.

Ziekte van Pfeiffer
Vooral jongeren zijn bevattelijk voor de ziekte van pfeiffer, omdat ze zich meestal besmetten door te zoenen en/of uit elkaars glas drinken. De ziekte is nl overdraagbaar via speeksel. In het reguliere circuit vindt men vaak geen gehoor in de ondersteuning en in het herstellen van deze ziekte, het moet vanzelf overgaan. In de praktijk wordt daar aandacht aan gegeven door het immuunsysteem een boost te geven. Hierdoor zal het herstel versnellen.

EMDR bij kinderen met een trauma -

Gelukkig verwerkt ± 80% van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij ± 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren.

Enkele factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen zijn:

- de aard van de gebeurtenis(sen)
- hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
- het temperament van het kind
- de vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
- de vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
- de reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis (sen)
- de reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties van het kind daarop. Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis. Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden.

EMDR is een mooie effectieve methode om nare gebeurtenissen te verwerken.

Tekeningen en Storytelling
Bij kinderen die een beeld kunnen maken van de traumatische gebeurtenis wordt er oa gewerkt met tekeningen. Bij jongere kinderen of bij kinderen waar het trauma onbewust aanwezig is wordt er gewerkt met storytelling. Bij storytelling schrijven de ouders het verhaal (volgens aanwijzigingen van de therapeut), dit verhaal wordt in de praktijk voorgelezen door één van de ouders terwijl de therapeut aan het werk gaat. Belangrijk hierin is wel dat de ouder(s) een rustig brein hebben, anders is het eerst van belang dat de ouders behandeld worden.

Wat zijn de voordelen van EMDR bij kinderen?

  • EMDR is een effectieve methode. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.
  • EMDR werkt snel. Vaak zijn bij kinderen 2-3 sessies voldoende, bij een enkelvoudige gebeurtenis.
  • Bij EMDR hoef je minder te praten. Voordeel voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen of met een verstandelijke beperking. De therapie kan aangepast worden aan de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind.
  • EMDR is afwisselend om te doen. bij kinderen extra belangrijk omdat kinderen korter hun aandacht kunnen vasthouden dan volwassenen.
  • Bij EMDR spelen ook ouders een belangrijke rol. Dit bevordert de band tussen ouders en kind.
kind01
kindertekening
blij kind duim omhoog
tim EMDR