Re integratie traject

Bij de re integratie trajecten wordt lichaamsgericht coachen gebruikt. Dit is een holistische vorm van coaching, waarbij lichaam en geest als één geheel wordt gezien.
Het bestaat uit ongeveer een half uur coachen en een uur lichaamstherapie. Het brengt je in contact met je lichaam en gevoelsleven. Het lichaam is niet zo logisch als we graag zouden zien, waardoor het niet altijd makkelijk is om naar haar signalen te (leren) luisteren.
Echter, het lichaam is altijd eerlijk, wat - in eerste instantie - confronterend kan zijn!

Je wordt begeleid om via je lichaam naar jezelf te leren luisteren en hiermee je gezondheid te bevorderen, zodat stress en ziekte tot het minimum worden beperkt en je algehele vitaliteit wordt verhoogd. Op zo'n manier dat terugkeren naar je werk na (langdurige) ziekte natuurlijk en prettig verloopt. 
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar je fysieke gezondheid, maar ook naar emotionele, mentale, sociale factoren en een gezonde lifestyle. 

De techniek die wordt toegepast is o.a. een combinatie van systeemdenken en focussen. 

Systeemdenken is het kijken vanuit de context en dan vooral naar de onbewuste effecten van jouw gedrag. 

Focussen is begeleidend luisteren naar je eigen gevoel. Een methode om contact te maken met je innerlijke weten, een effectieve manier van ingaan op wat er in je omgaat. Het is een proces waarbij je van onbewust (wat zich uit in een gevoel) naar bewustzijn (het benoemen ervan) toe werkt. Eerst ervaar je een lichamelijke verandering, daarna een mentale. Het kwartje valt zeg maar, de puzzelstukjes komen op zijn plek. 

Lichaamsgericht coachen is een samenspel tussen lichaam en geest. 
Het helpt je om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat je echt wilt. Het helpt ook om oude pijn en oude patronen los te laten, of die delen die je 'verbannen' hebt weer in het geheel op te nemen. Dat geeft ruimte voor innerlijke groei en er komt energie vrij voor nieuwe ontwikkelingen.
Door dit te koppelen aan je doelen, groei je optimaal.

De begeleiding bestaat uit luisteren, kijken, waarnemen, doorvragen en reflecteren. Met als doel dat jijzelf de antwoorden op jouw vragen kunt geven. Soms in combinatie met huiswerkopdrachten.

De sessies zijn in totaal anderhalf uur. Dankzij de combinatie van coachen en de lichaamstherapie worden de verkregen inzichten beter geïntegreerd in het gehele systeem. 

Er wordt een intake rapportage, een voortgangsrapportage en een eindrapportage gemaakt, indien wenselijk en in overleg met werk en werknemer.

Water drop 0011
arbeidsvreugde1