Neurale Systeem Mobilisaties

Neurale systeem mobilisaties is een specialisatie dat zich richt op de behandeling van stoornissen in zenuwweefsel. Naast gewrichten, spieren en pezen, dienen ook de zenuwen mee te bewegen bij lichaamsbewegingen. Een zenuw zelf kan niet “uitrekken”, maar door een ingenieus systeem van plexusvorming en “kokers” om de zenuwen heen, is beweging van de zenuw mogelijk. Dit is van groot belang, want indien dat niet gebeurd en er een overrek op de zenuw ontstaat zullen pijnklachten in het verloop van de zenuw ontstaan.

Doel van Neurale Systeem Mobilisaties
Het doel van Neurale Systeem Mobilisaties is het bewerkstelligen van herstel van de normale, gezonde beweeglijkheid van de fascie (bindweefsel) rondom schedel, de craniale zenuwen en de perifere zenuwen (dit zijn de verbindingen van en naar de organen/weefsels en het centrale zenuwstelsel).
De behandeling geeft een verbetering van functie en beweeglijkheid van deze structuren om zo een optimale balans tussen belasting en belastbaarheid te creëren.

Mobiliteit van zenuwen
We kennen het belang van de vrije beweeglijkheid: leven is bewegen. Dit geldt ook voor de schedel en het zenuwstelsel. Met Neurale Systeem Mobilisaties behandelen we het bindweefsel rondom de verschillende zenuwstructuren. Zenuwen - of we nu praten over de perifere zenuwen, de craniale (hersen) zenuwen of de dura mater (buitenste hersen- en ruggenmergvlies) - moeten allemaal vanuit een normale fysiologie heen en weer kunnen glijden. Neem bijvoorbeeld een tennisleraar, die de hele dag tennist, of iemand die de hele dag voor de computer zit te 'muizen'. Bij elke beweging moet het zenuwstelsel kunnen glijden ten opzichte van zichzelf en zijn omgeving. Om een idee te geven hoeveel bewegingsmogelijkheid een zenuw nodig heeft: het verschil tussen maximale flexie en extensie van de elleboog betekent voor de N. Medianus dat hij 20 procent moet kunnen verlengen; dat is in vivo meer dan 20 centimeter. Een zenuw behoeft dus een grote mobiliteit.

Nieuwe technieken
Door de baanbrekende inzichten van J.P. Barral en A. Croibier, de grondlegger en de ontwikkelaar van de Neurale Systeem Mobilisaties, zijn we nu in staat het zenuwstelsel en de hersenen te onderzoeken en te behandelen. We gebruiken specifieke manuele, niet-invasieve therapeutische technieken, die kenmerkend zijn voor het werk van Barral. We passen deze technieken toe op het bindweefsel rondom de perifere- en craniale zenuwen en de spinale dura mater. Ook de letselketens worden besproken, dus verbindingen vanuit de schedel met de rest van het lichaam, naar bijvoorbeeld de fascie rondom de linker nier, de milt etcetera.

Letselketens en beschermingsmechanismen
Het zenuwstelsel is gevoelig voor trauma's, zoals een auto-ongeluk, een bevalling of een val. Maar ook repeterende bewegingen, infecties, ontstekingen en operaties (ruggenprik) kunnen traumatische gevolgen hebben voor de zenuwen. Zenuwen zijn erg belangrijk voor het lichaam om te kunnen leven en bewegen. Zenuwen zijn zo belangrijk, dat je vaak ziet dat spieren en/of gewrichten de zenuwen beschermen. Als een zenuw een restrictie heeft, dan zal het lichaam er alles aan doen om de zenuw niet verder te irriteren of te beschadigen. Dit kan het lichaam doen door de beweeglijkheid van gewrichten te beperken, of doordat er hypertonie (spieren kunnen zich dan niet ontspannen) van de grotere spieren ontstaat.

Whiplash
Mensen met een whiplash hebben vaak klachten als hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen en pijn in de nek. Veel therapieën behandelen de wervelkolom en spieren in de omgeving. Bij de Neurale Systeem Mobilisaties zien we dat juist bij een specifieke behandeling van de schedel en de craniale- en perifere zenuwen de klachten geheel kunnen verdwijnen.

Knieklachten
Ook knieklachten zijn goed met Neurale Systeem Mobilisaties te behandelen. Veel therapieën richten zich op de voorzijde en/of laterale zijde van de knie. Echter, de belangrijke structuren van de knie zitten posterior, onder andere de N. Tibialis. Als bij een kniebeperking de N. Tibialis gemobiliseerd wordt, ontstaat er vaak onmiddellijk een forse verbetering van de mobiliteit van de knie (soms meer dan 30 graden).

Rugklachten
Een ander voorbeeld zijn rugklachten. Hier zie je vaak een verkorting van de hamstrings. Deze verkorting geeft een toename van de stabiliteit van de rug en dient meestal om de N. Ischiadicus en/of de Lumbosacrale Plexus tegen verdere irritatie of beschadiging te beschermen. Ook hier is het belangrijk om in de N. Ischiadicus de oorzaak van het verminderde glijden op te sporen en te verhelpen. Met NSM-technieken kan die restrictie opgeheven worden, waardoor de rugklachten geheel kunnen verdwijnen.

Henriette91
illustratie zenuwcellen1

zenuwcellen

overzicht zenuwen