Delier

Dit is een verwardheidstoestand die in korte tijd ontstaat. Er is per definitie een onderliggend somatisch lijden. Het lijkt op stervensonrust, maar is veel heftiger. De stervende kan gewelddadig worden. Soms gebeurt het dat hij weer even rustig wordt en dat hij zich daarna erg schuldig over zijn gedrag voelt. Het centrale kenmerk is een bewustzijnsstoornis, waardoor het niet mogelijk is om de aandacht vast te houden. Bij 40-90% van de stervenden komt een delier voor.

Terug naar Stervensverloop