6. Hoeveel sessies zijn er nodig en met welke frequentie?

Dit is persoonlijk en afhankelijk van de start-vraag, aard van de klacht en iemands persoonlijke verwerkingskracht. Om te bepalen of voortgezette behandeling  zinvol is, luidt bij kinderen de ongeschreven regel dat er na circa vier behandelingen enige verandering zichtbaar moet zijn. Ook bij volwassenen houden we die richtlijn meestal aan. Soms zijn dat zeer subtiele veranderingen, maar soms ook zijn de veranderingen na één of enkele sessies werkelijk opzienbarend of zelfs afdoende! Gemiddeld genomen zullen tenminste 6 sessies nodig zijn.
De eerste 3 sessies hebben meestal een tussenpozen van 2 weken. Afhankelijk van herstel worden de tussenpozen groter. Verder wordt de frequentie bepaald door wat de cliënt nodig heeft om in beweging te komen en: te blijven! 

Terug naar FAQ