EMDR- verwerken van trauma en nare ervaringen

De Amerikaanse psychologe Francine Shapiro is de grondlegger van EMDR. Tijdens het maken van een wandeling in 1987 ervaarde zij een onprettige herinnering uit haar jeugd. Zij merkte dat de herinnering minder naar werd, nadat zij haar ogen spontaan enkele keren heen en weer bewoog. Vanuit deze ervaring is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) verder ontwikkeld.

Een belangrijk aspect in EMDR is dat de cliënt bewust in het hier en nu is en tegelijkertijd van een afstand kijkt naar de traumatische ervaring. De cliënt is zich ervan bewust dat het trauma niet opnieuw plaatsvindt en dus niet herbeleefd wordt.

Er zijn diverse theoretische verklaringen opgesteld aangaande de werking van EMDR, deze zijn nog in volle gang. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Momenteel is nog niet helemaal helder wat precies het werkingsmechanisme is, maar... feit is dat het wel werkt! Het wordt regulier al veel toegepast.

Eén van de theoriën is de "REM -slaaphypothese' :Normaliter gaat de verwerking van een (nare) ervaring via je hippocampus (het werkgeheugen) naar je neo cortex (je lange termijngeheugen). Het verwerken vindt grotendeels in de nacht plaats tijdens de REM slaap. Het lichaam is tijdens de REM slaap heel ontspannen, je ogen daarentegen bewegen dan heel snel van links naar rechts en van rechts naar links. Het verwerken kan beginnen.

Bij een ‘trauma’ heeft deze verwerking niet (goed) plaatsgevonden, waardoor je nog steeds in het hier en nu van die specifieke gebeurtenis last hebt. Deze blijven als het ware in je hoofd hangen.

Sommige gebeurtenissen hebben zo’n impact gehad, dat het brein niet in staat is om ze te verwerken. Die gebeurtenis en de emoties die het oproept, zitten als het ware nog vast in het brein. En elke keer als je in een soortgelijke situatie komt, wordt dat gevoel weer getriggerd.

Tijdens de EMDR wordt de REM slaap gesimuleerd. Je bent wel bij bewustzijn.

 

Hoe werkt EMDR?

Er zijn verschillende manieren om een EMDR-sessie uit te voeren. De meest gebruikte methode tegenwoordig is met gebruik van een koptelefoon (audio), waardoor je klikjes hoort. Afwisselend links en rechts. Maar het is ook mogelijk met oogbewegingen. In mijn praktijk gebruik ik een drie tal methodes; de audio, de oogbewegingen en de zachte tikjes op de knie.

In alle gevallen vindt er stimulatie van je brein plaats. Hierdoor kun je makkelijker bij je herinneringen komen. Daarnaast komt er als het ware meer brein beschikbaar om je nare ervaring te verwerken.

Door de focus tegelijkertijd op de herinnering en op de klikjes/oogbewegingen/tikjes knie te houden, verandert het beladen beeld. Het wordt opnieuw in het brein opgeslagen, maar nu met minder emotionele lading. Het brein doet zijn werk.

Voor wie is EMDR?

EMDR kan worden toegepast bij iedereen die iets naars heeft meegemaakt en waarbij het denken eraan nu nog emoties oproept. Dat kunnen duidelijke traumatische gebeurtenissen als een ongeluk of het verlies van een dierbare zijn. Zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Maar ook gebeurtenissen die je niet meer weet of die je niet meteen als traumatisch herkent. Je bent bijvoorbeeld als kind uitgelachen op school, waardoor je je nog steeds schaamt voor jezelf en bang bent om jezelf in je volle kracht te laten zien.

 

emdr audio
EMDR ogen
stap uit je hoofd en in je leven