Cranio Sacraal therapie

Dr. John Upledger ontwikkelde de Cranio Sacraal Therapie in de jaren zeventig in Amerika, waarna het wereldwijd succesvol toegepast werd als aanvulling op reguliere medische behandelingen. Het Cranio Sacraal systeem is belangrijk voor het centrale zenuwstelsel en is noodzakelijk voor de ontwikkeling, groei en functie van het gehele zenuwstelsel. 

Voor wie
Cranio Sacraal Therapie is voor een ieder die niet optimaal in zijn vel zit. Met andere woorden voor een ieder die last heeft van een fysieke, mentale of emotionele klacht. Klachten die hem of haar belemmeren gezond en fit te functioneren in de breedste zin. De behandelingen zijn geschikt voor jong en oud. 

De behandelingen kunnen onder andere verlichting brengen bij rugklachten en hernia's, depressies, hoofdpijn en migraines, stress, ME en MS, whiplash.

Waaruit bestaat het Cranio Sacrale systeem?
Tijdens de vorming van het embryo ontwikkelt het zenuwstelsel zich als eerste, samen met het bindweefsel. Daar omheen ontstaan alle organen, spieren, beenderen en de huid.
Het systeem dat uiteindelijk het binnenste meest verborgen gebied vormt van ons lichaam noemen we het Cranio Sacrale systeem. Het bestaat uit :

  • hersenen en ruggenmerg met talloze zenuwbanen die naar alle delen van het lichaam gaan.
  • de dura mater (het ruggen - of hersenvlies) die de hersenen en ruggenmerg omsluit. De dura wordt dan fascia (bindweefsel). Het omsluit de zenuwbanen die uit het ruggenmerg vertrekken en tenslotte ook het orgaan of spiertje omvat.
  • het Cranio Sacrale vocht, dat bevindt zich tussen de hersenen, het ruggenmerg en de dura.


Belang van het Cranio Sacraal systeem voor het centrale zenuwstelsel
Het Cranio Sacraal systeem is belangrijk voor het centrale zenuwstelsel en is voorwaarde scheppend voor de ontwikkeling, groei en functie van het gehele zenuwstelsel. 

Het Cranio Sacraal systeem heeft een relatie met de verschillende andere fysiologische systemen in het lichaam. Hierdoor vindt er een wederzijdse beïnvloeding plaats. 

Voorbeelden van de andere fysiologische systemen waar het Cranio Sacraal systeem invloed op uitoefent zijn: de ademhaling, de bloedsomloop, het zenuwstelsel, het endocriene systeem ( dit zijn een aantal klieren die hormonen afscheiden in het lichaam) en de musculoskeletale systemen ( dit systeem bestaat uit skeletspieren, botten, pezen, gewrichten, kraakbeen en ligamenten)

Het Cranio Sacraal ritme 
Binnen het Cranio Sacraal systeem en het bindweefsel vindt een beweging plaats die we het Cranio Sacraal ritme noemen. Dit ritme is onafhankelijk van ademhaling en hartslag en is overal op het lichaam te voelen. Dr. John Upledger heeft met een team van andere wetenschappers o.a. de relatie aangetoond tussen dit ritme en het Cranio Sacraal systeem. Spanningsveranderingen binnen dit fasciaal (bindweefsel) systeem zullen ook veranderingen in het ritme veroorzaken en de oorzaak kunnen zijn van legio klachten in elk van voornoemde fysiologische systemen. Het evenwicht in het lichaam is dan verstoord. Door Cranio Sacraal Therapie wordt via de bereikte ontspanning in het fasciaal systeem, waarvan het durale membraan systeem (het buitenste hersen/ruggenmerg vlies) een zeer centraal deel uitmaakt, het lichaam de mogelijkheid gegeven tot herstel.

Cranio Sacrale behandeling 
Tijdens een sessie ligt de cliënt op een comfortabele behandeltafel, over het algemeen op de rug. Aanraking van therapeut is zacht, de handen worden zowel op als onder het lichaam geplaatst. Er wordt door de kleding heen gewerkt. Het is om die reden dan ook fijn om makkelijk zittende kleding te dragen.

De therapie bestaat uit het voelen, aandacht geven aan, mee te gaan met het ritme. Door een zachte druk uit te oefenen op het systeem kan een geblokkeerde stroming weer op gang gebracht worden. Het lichaam ontvangt daardoor net die hulp om het zelf genezende vermogen weer op gang brengen.

Resultaat na behandeling

  • Ontspanning van het Cranio Sacrale Systeem en het Fasciale Systeem (bindweefsel)
  • Het stimuleren van het zelf genezend vermogen van het lichaam.
  • Het natuurlijk evenwicht wordt hersteld en dankzij deze balans in combinatie met de diepe ontspanning, zowel fysiek als emotioneel, wordt het immuunsysteem versterkt.
  • Herstel van doorstroming van het Cranio Sacrale vocht.
  • Bewustwording van en contact met oorzakelijke blokkades en beter leren 'communiceren' met en luisteren naar het eigen lichaam.
  • Zo groot mogelijke diagnose en verwerking van de oorzaken en wegnemen van klachten.
  • Inzicht in preventie zodat oude klachten/problemen duurzaam opgelost kunnen worden.


Somato Emotional Release (SER)
Somato Emotional Release is een dynamische behandelingswijze, die voortbouwt op de principes van de Cranio Sacraal Therapie. Het geeft ondersteuning aan geest en lichaam om overgebleven spanningen, mogelijk veroorzaakt door trauma's, los te laten. 
Gemeenschappelijk onderzoek van Dr. John Upledger en de biofysicus Dr. Zvi Karni resulteerde in de ontdekking, dat in het lichaam vaak een afdruk van de impact van fysieke klachten wordt vastgehouden. Fysieke klachten die zijn veroorzaakt door ongelukken, verwondingen of emotionele shock. Zo'n afdruk wordt vaak ingekapseld en van de rest van het lichaam geïsoleerd. Dit noemen we dan een 'energiecyste'. Alhoewel een redelijk gezond persoon zich kan aanpassen aan energiecysten, gebruikt het lichaam in dat geval toch extra energie om normaal te kunnen blijven functioneren. Naarmate de tijd verstrijkt kunnen deze aanpassingspatronen hun effectiviteit verliezen. Dan zullen symptomen en disfuncties kunnen ontstaan, die steeds moeilijker te negeren zijn. Het is zelfs mogelijk dat de weerstand tegen ziekten afneemt. SER geeft oplossingen waardoor destructieve patronen uit het lichaam los kunnen worden gelaten. 

Henriette44
hersen3

Binnenkant schedel/ruggenwervel

flexion

Cranio Sacraal ritme

View sample on YouTube - Cranio Sacraal ritme